Posts

February 12th 2015, Workshop: “Information Governance: van definitie tot implementatie”, SAI

,

February 12th 2015:  13h30 – 20h30
Van der Valk Brussels Airport Hotel, Brussels, Belgium

Workshop: “Information Governance: van definitie tot implementatie”

Doelstelling

Vandaag de dag is ‘informatie’ één van de top-aandachtspunten van elke organisatie: altijd en overal moet de juiste informatie beschikbaar zijn. Men spreekt in dit verband over ‘open data’, informatie als competitief voordeel, ’empowered’ medewerkers, en men investeert in master data-projecten, in het personaliseren van de klantrelatie, in het cross-functioneel toegankelijk maken van informatie, in het ontsluiten van silo-systemen, etc. En hier stopt het niet bij. Meer en meer is er sprake van regel- en wetgeving die bepaalt hoe wij met onze gegevens kunnen of moeten omgaan. Hoog tijd bijgevolg om de aandacht te focussen op ‘information governance’.

Deze workshop wil een leidraad bieden voor een doelmatige implementatie van ‘information governance’, en dit mede aan de hand van concrete voorstellen voor activiteiten en rollen.

Programma

 1. Inleiding op ‘Information Governance’
 • Wat is de waarde van informatie ?
 • De uitvoeringsconsequenties van het begrip ‘information asset’
 • De bepaling en reikwijdte van ‘information governance’

2.  De weg effenen voor de introductie van ‘Information Governance’

 • Het beheer van de bedrijfssemantiek en het hanteren van correcte definities
 • Het opzetten van ‘speech communities’ en het ontwikkelen van een vocabularium

3.  Het uitrollen van een ‘Information governance’-organisatie

 • Rollen, verantwoordelijkheden en processen
 • De link van ‘Information Governance’ met andere domeinen (Enterprise Architectuur, Master Data Management, Kennisbeheer en Business Intelligence, etc.)
 • Mogelijke organisatievormen

4.  De ondersteuning van een ‘Information Governance’-programma

 • Relevante tooling
 • Koppeling aan de metadata repository

5.  De impact van ‘Information Governance’ op het ‘change management’ proces

6. De uitdagingen voor het succesvol invoeren van een ‘information governance’-programma

 • Werken in een ‘process centric’ organisatie
 • Omgaan met gesloten systemen zoals ERP
 • Het vastleggen van een correcte scope
 • Omgaan met business prioriteiten

November 25th 2014, Workshop: “Master Data Management: essentials en best practices”, SAI

, , ,
Datum: 25-11-2014 (13:30 – 20:30)
Taal: Nederlands

Doelstelling

Master Data Management (MDM) is een term die actueel sterk in de mode is. Deze workshop analyseert de business problemen die het gevolg kunnen zijn van slecht beheerde gegevens en definieert de vereisten om op een coherente manier om te gaan met de informatie binnen de organisatie. Een MDM-oplossing is een absolute ‘must’ wanneer U denkt aan het implementeren van een SOA, wanneer U Uw business intelligence-investeringen wil laten evolueren naar een real-time business intelligence faciliteit, wanneer U meer dan één kant-en-klaar softwarepakket gebruikt, of ook nog wanneer U moet voldoen aan nieuwe governance regels en standaarden. 

In de workshop wordt dieper ingegaan op de componenten waaruit een MDM-platform moet bestaan, en op de volledige implementatie-problematiek. Vele implementaties starten vanuit één deeldomein, zoals ‘customer’, ‘product’ of ‘location’. Daarna worden eventueel extra deeldomeinen aangepakt en geïntegreerd (vandaar dat sommige vendors hun ‘roots’ hebben in ‘customer data integration’ of ‘product data integration’). Overigens zijn er in toenemende mate ‘information management’-leveranciers op de markt die via MDM de overgang maken van infrastructuurleverancier naar echte aanbieder van MDM-oplossingen (zie onder andere de recente acquisities van IBM, Informatica, Oracle en Microsoft).

Wanneer ‘data’ voor U een belangrijke ‘asset’ zijn, dan mag U deze nieuwe SAI-masterclass helemaal niet missen !

Programma

1. Inleiding

 • Overzicht van de elementen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een ‘enterprise data architecture’ 
 • Omgevingsfactoren en hun invloeden op informatie-architectuur

2. Enterprise Information Management

 • Data governance 
 • Metadata management 
 • Data federatie 
 • Data kwaliteit

3. Master Data Management (MDM)

 • Wat wordt concreet verstaan onder MDM ? 
 • Welke zijn de business voordelen van een MDM-oplossing ? 
 • MDM-voorbeelden 
 • Het inschatten van de noodzaak van een MDM-systeem

4. Het ontwerpen van een MDM-systeem

 • Het bepalen van de scope, van de ‘vocabulary’, van de ‘access services’ en van de ‘business processen’ 
 • Architectuur-opties: ‘registry’, ‘hub’ en ‘enterprise MDM’ 
 • Het ontwikkelen van een ‘shared business vocabulary’ 
 • Master Identity Management. Global Id’s en global foreign keys

5. Het bouwen en implementeren van een MDM-systeem

 • Het bepalen van het MDM-model 
 • Het identificeren van de ‘systems of entry’ en het ontdekken van verbanden tussen de bronnen 
 • ‘Data profiling’ en het creëren van transformatie- en van mapping-regels

6. Een MDM-systeem aanschaffen

 • Compleet MDM-marktoverzicht 
 • Externe ‘master data providers’ 
 • De evaluatie en combinatie van MDM-oplossingen

7. Integratie van een MDM-systeem in een bestaande omgeving

 • Het combineren van een MDM-oplossing in de bestaande ‘Enterprise Information Management’-portfolio 
 • De noodzaak van een MDM ‘change program’ 
 • De invloed op bestaande applicatielogica en de invoering van ‘shared services’ 
 • Consolidatie van de ‘systems of entry’

8. Conclusies en aanbevelingen

 

Registreer via deze link

June 16th 2014, Workshop: “Information Governance: van definitie tot implementatie”, SAI

June 16th 2014 13h30 – 20h30
Van der Valk Brussels Airport Hotel, Brussels, Belgium

Workshop: “Information Governance: van definitie tot implementatie”